Familjeband

Familjeband är en kurs som syftar till lära anhöriga att på ett hjälpsamt sätt ta hand om egna känslomässiga reaktioner. Familjeband syftar till att bemöta sin närstående på ett effektivare sätt och att etablera nätverk med andra anhöriga. Familjeband bygger på DBT-färdigheter och är utvecklat av fil.dr Perry Hoffman och Läs mer…

Öppet Hus: 7:e november

Öppet Hus: 7:e november, Gotlandsgatan 44 (Södermalm), kl 18.00-20.00. Vi välkomnar såväl alla medlemmar som övriga intresserade/anhöriga. Passa gärna på att bli medlem när ni besöker oss och stöd på så sätt både dig själv och andra i liknande situation.