Bli medlem!

Medlemsavgift för första medlemmen i ett hushåll är 200kr/år, 150 kr för den andra, därefter fritt.

Du betalar in avgiften på föreningens pg. 142569-3. Ange namnen på alla medlemmar.

Ange också din mail- eller postadress så du kan ta del av de meddelanden och utskick som görs endast till medlemmar.