Bli medlem!

Medlemsavgiften är 200 kr/år. Har du frågor kring medlemskapet? Maila oss!

Är ni flera i hushållet så betalar nästa bara 150 kr/år för sitt medlemskap.

Fler än två i hushållet? Då blir ni alla medlemmar för totalt 350 kr/år.


Medlemsavgiften betalas in på föreningens plusgiro: 142569-3. Ange namnen på alla medlemmar ifall ni är flera!

Ange också din mail- eller postadress så att du kan ta del av de meddelanden och utskick som görs endast till medlemmar (dessa utskick är förstås anonyma gentemot övriga i föreningen).

Vi har tyvärr inte möjlighet att per mail besvara frågor av alltför personlig karaktär, men även om man inte är medlem är man välkommen till våra Öppna Hus.


Medlemsavgiften för aktuellt år ska vara betald senast 30/4. Föreningen går alltid ut med information om förnyelse till befintliga medlemmar i samband med årsmötet i mars.


Förutom att medlemskapet är ett sätt att bidra till stöd för sig själv och sin anhörig så ökar också vår gemensamma möjlighet att påverka och hjälpa varandra. I mötet med andra människor stärks självkänslan och gemenskapen skapar kreativitet.

Medlemmar får både inbjudan när vi har gästföreläsare och tillgång till vårt bibliotek där föreningen gjort ett särskilt urval av titlar som passar oss i en anhörigsituation. I övrigt är tanken och ambitionen att vi skapar den förening som vi själva önskar oss.