Vad är Borderline?

Benämns också emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS).

Tredje gradens brännskador i själen
Att ha en borderline personlighetsstörning innebär oftast att man är en intensiv känslomänniska och att man ibland kan ha svårt att handskas med starka negativa känslor. Många forskare inom området tror idag att känslomässigheten är en del av individens medfödda temperament eller personlighet. Svårigheterna att handskas med känslorna kan bero på att man under uppväxten inte har lärt sig tillräckliga färdigheter för att klara känslostormar, särskilt inte i perioder av stress och svårigheter. Många, men inte alla, har utsatts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp.

När känslorna är som svårast
Det är vanligt att människor med borderline personlighetsstörning skär sig, tar överdoser av tabletter eller skadar sig själva på annat sätt när känslorna är som allra svårast. Ibland för att komma bort en stund från en känsla som upplevs omöjlig att stå ut med. Ibland, när allt känns helt outhärdligt, med avsikt att ta sitt liv. Flera studier har visat att 5-10% av sjukhusvårdade patienter med borderline personlighetsstörning dör till följd av självmord.

Källa: Borderlineenheten Psykiatricentrum Karolinska

Mer kunskap går att finna i den litteratur som vi rekommenderar: Medlemsbibliotek!

Mer fakta finns på Vårdguiden 1177.se: Emotionellt-instabilt-personlighetssyndrom