AnBo – föreningen

AnBo är en förening för dig som är anhörig eller närstående till någon med instabil emotionell personlighet, Borderline.

Föreningen bildades 2003 av anhöriga som upplevde ett stort behov av stöd till denna målgrupp. Anhöriga upplever idag att kunskapen om borderline är väldigt varierande inom sjukvården och i övriga samhället. Vad man får för hjälp och stöd, antingen man är drabbad eller anhörig, skiljer sig till stor del beroende på var man bor och till vilket sjukvårds-/upptagningsområde man är ansluten.

Anhöriga bär på en tung börda med ett alltför stort ansvar att stötta, hjälpa och finnas till- ibland under dygnets alla timmar- och hela tiden under stark oro.

Hur kan vi stödja varandra – i vardagen, i kontakten med vården etc?

AnBo erbjuder Dig som anhörig, att under våra Öppet Hus – kvällar, träffa människor som befinner sig i en likartad situation. Då ges tillfälle till att dela gemensamma upplevelser och finna stöd. Dessutom bjuder vi ibland in kunniga föreläsare, vi erbjuder ekonomiskt stöd att delta i seminarier, anordnar kurser, lånar ut facklitteratur och dyl.

Vi ser gärna att våra medlemmar kommer med önskemål om verksamheten! I mötet med andra människor stärks självkänslan och gemenskapen skapar kreativitet. Läs om medlemskap i AnBo.

Att sorgens och bekymrens fåglar flyger över ditt huvud kan du inte ändra, men att de bygger bo i ditt hår kan du förhindra. (Kinesiskt ordspråk)