Föreningen AnBo bildades 2001 av anhöriga som upplevde ett stort behov av stöd till denna målgrupp, som har närstående, vänner eller familj med borderline, emotionell instabilitet och närliggande problematik.

Anhöriga upplever fortfarande idag att kunskapen om borderline är väldigt varierande inom sjukvården och i övriga samhället. Vad man får för hjälp och stöd, antingen man är drabbad eller anhörig, skiljer sig till stor del beroende på var man bor och till vilket sjukvårds-/upptagningsområde man är ansluten.

Anhöriga bär på en tung börda med ett alltför stort ansvar att stötta, hjälpa och finnas till – ibland under dygnets alla timmar – och hela tiden under stark oro. Hur kan vi stödja varandra – i vardagen, i kontakten med vården etc?

AnBo erbjuder Dig som anhörig, att under våra Öppet Hus-kvällar, träffa människor som befinner sig i en likartad situation. Då ges tillfälle till att dela gemensamma upplevelser och finna stöd. Dessutom bjuder vi ibland in kunniga föreläsare, vi erbjuder ekonomiskt stöd att delta i seminarier, anordnar kurser, lånar ut facklitteratur och dyl.

Tips på litteratur från AnBo

Senaste från AnBo

Öppet hus // Nya böcker // Information

Öppet Hus 2:a december

Du som är anhörig eller närstående till någon med borderline, eller misstänker en borderline-problematik, och/eller EIPS, är välkommen till Öppet Hus torsdag 2:a december, 18:00 – 20:00. Vi börjar som vanligt med kort info om föreningen Läs mer…

Öppet Hus 2:a september

Du som är anhörig eller närstående till någon med borderline, eller misstänker en borderline-problematik, och/eller EIPS, är välkommen till Öppet Hus torsdag 2:a september. Kl 18:00-20:00 på Gotlandsgatan 44 (Södermalm).

Kontakta AnBo

Besök Öppet Hus

Gotlandsgatan 44, Stockholm.

Skicka e-post

Mail: anbo@anbo.se

Vi besvarar främst frågor angående föreningens verksamhet, och vi har tyvärr inte möjlighet att per mail besvara frågor av alltför personlig karaktär.