Medlemsavgiften är 300 kr/år.

Är ni flera i hushållet så betalar nästa bara 200 kr/år för sitt medlemskap.

Fler än två i hushållet? Då blir ni alla medlemmar för totalt 500 kr/år.


Medlemsavgiften betalas in på föreningens plusgiro: 142569-3. Ange namnen på alla medlemmar ifall ni är flera!

Ange också din e-postadress så att du kan ta del av de meddelanden och utskick som görs endast till medlemmar (dessa utskick är förstås anonyma gentemot övriga i föreningen).


Föreningen går alltid ut med information om förnyelse till befintliga medlemmar inför årsmötet i mars. Har du frågor kring medlemskapet? Maila oss!


Medlemmar får både inbjudan när vi har gästföreläsare och tillgång till vårt bibliotek där föreningen gjort ett särskilt urval av titlar som passar oss i en anhörigsituation.


Vi ser gärna att våra medlemmar kommer med önskemål om verksamheten! I mötet med andra människor stärks självkänslan och gemenskapen skapar kreativitet.

Förutom att medlemskapet är ett sätt att bidra till stöd för sig själv och sin anhörig så ökar också vår gemensamma möjlighet att påverka och hjälpa varandra och förbättra vår situation.


Vi har tyvärr inte möjlighet att per mail besvara frågor av alltför personlig karaktär, men även om man inte är medlem är man välkommen till våra Öppna Hus.