Borderline personlighetssyndrom, benämns också emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS).


Tredje gradens brännskador i själen
Borderline innebär att man är en intensiv känslomänniska och att man har svårt att handskas med sina starka (negativa) känslor. Många forskare inom området diskuterar huruvida känslomässigheten är en del av individens medfödda temperament eller personlighet. Svårigheterna att handskas med sina känslor beror på att man saknar tillräckliga färdigheter för att klara emotionella stormar, särskilt i perioder av hög press och stress. De flesta upplever även ett stort inre, själsligt tomrum.

Gränslöst beteende mot anhöriga
Ett genomgående beteende i problematiken är upprepade kränkningar av sina närstående, familj, vänner och de som står en allra närmast i omgivningen. Den extremt starka rädslan för separationer och att bli övergiven kan utlösa en rad reaktioner som orsakar ett enormt lidande hos de anhöriga. Många med borderline, men inte alla, har utsatts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, eller andra former av brister i omvårdnaden under sin uppväxt, vilket speglas i relationerna senare i livet. Tillvaron genomsyras av instabilitet.

När känslorna blir som allra svårast
Det är vanligt att människor med borderline personlighetsstörning ägnar sig åt missbruk och hamnar i olika former av beroenden. Även att man skär sig, tar överdoser av tabletter eller skadar sig själva på annat sätt, när känslorna är som svårast att parera. Ibland för att komma bort en stund från en känsla som upplevs omöjlig att stå ut med. Ibland, när allt känns helt outhärdligt, med avsikt att faktiskt ta sitt liv. Flera studier har visat att 5-10% av sjukhusvårdade patienter med borderline dör till följd av självmord.


Källor och referenser angående diagnosen
AnBo:s verksamhet riktar sig till anhöriga som antingen vet, eller misstänker, att det finns en borderline-problematik, hos någon som man bryr sig om och man vill hjälpa sig själv att hjälpa sin närstående. Vi är inga experter på diagnosen – däremot är vi de enda som vet hur det är att leva som anhörig. Mer kunskap om borderline går att finna i den litteratur som vi rekommenderar: Medlemsbibliotek!