Mindfulness ingår i den terapi (bland annat DBT) som personer med EIPS och/eller borderlineproblematik erbjuds som en del av vården. Men framförallt är det ett verktyg för anhöriga för att på ett bra sätt lära sig att må bättre och hantera vår egen livssituation.


Mindfulness är en traditionell meditationsteknik med buddhistiskt ursprung. Det svenska begreppet (”översättningen”) medveten närvaro fångar ganska väl vad det innebär, också om vi även på svenska kanske hellre använder ordet mindfulness.

Mindfulness i västvärlden har visat sig ha mycket goda resultat i olika psykoterapier. Medicinsk forskning visar att metoden har reella effekter på hjärnan. Som den används har den idag relativt lite med den österländska tekniken att göra, utan är en ren teknik för träning av tanke och koncentration.


Metoden är, att träna koncentration och uppmärksamhet, genom att fokusera på att vara medveten om sig själv och det som finns just nu, i denna stund, i nuet. På så vis får vi större möjligheter att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka: här och nu.

Vi ska undvika att ha ångest eller grubbla över det som redan har hänt, liksom att vi inte ska oroa oss för det som inte har inträffat ännu. Leva och tänka i nuet. Ett annat viktigt element är att inte värdera eller döma, utan att endast observera och beskriva.


En enkel och användbar formel är: SOAS.
Stanna upp – Observera – Acceptera – Släpp taget!


Inom vår krets, som anhörig eller nära till någon med borderline (EIPS), så är det värdefullt att vara lite orienterad kring mindfulness. Dels för att det ingår som en viktig del av den terapibehandling som erbjuds våra anhöriga, då vi/de kommit så långt. Viktigt att som anhörig förstå vad våra nära utövar.

Dels också för en själv när det behövs, helt enkelt en teknik och begreppsvärld för att minska stress och oro. Att användas i livets skiften.


Därför erbjuder AnBo vissa terminer en liten introduktion till mindfulness. Det är en liten kurs, kanske 3-4 tillfällen, speciellt och endast för oss AnBo-medlemmar (så att alla deltagarna har förståelse för den speciella situationen att vara anhörig).

Introduktionskursen ges då det finns intresse, och avgiften subventioneras till viss del av föreningen. Maila till oss för mer information om nästa tillfälle!


En instruktör i mindfulness säger själv:
Andningsteknik och meditation i form av yoga och mindfulness har varit en del av mitt liv i 10 år och hjälpt mig att finna inre lugn, trots periodvis mycket kaos i livet. Övningarna ger tid för återhämtning och att bara få vara i kontakt med sig själv.