Anhörigkurs i AnBo:s regi.

 

Vad är Familjeband?

Familjeband är en kurs på 15 tillfällen om 2,5 timmar, som utvecklats för anhöriga till personer med diagnosen borderline/EIPS. Kursen är licensierad och dom som håller kursen har fått instruktörsutbildning. Vanligtvis hålls kursen för anhöriga i samband med att personen med borderline går på Dialektisk Beteende Terapi (DBT). Dom flesta av AnBo:s medlemmar har idag inte möjlighet att gå kursen Familjeband via psykiatrin. Därför erbjuder vi sedan 2019 Familjeband i AnBo:s regi för våra medlemmar. Vad vi vet är vi ensamma om att erbjuda Familjeband utanför vården.

 

Vad ger Familjeband?

Målet är att Du som anhörig ska må bättre. Kursen lär ut metoder som kan användas för att minska känslomässiga utbrott i er relation och stärka dina möjligheter till återhämtning – ”sund själviskhet”. Kursen bygger på övningar som ger nya färdigheter och verktyg för att ni bättre ska klara vardagen tillsammans. Det innebär att deltagarna i Familjeband kommer att arbeta med beteendeförändringar som tar tid och kräver övning mellan kurstillfällena. Dom som gått kursen har varit positiva. Flera fick en bättre vardag och kunskap om hur man kan fortsätta arbeta mot ett ännu bättre mående.

 

Anmälan

Kursen ges vanligtvis två ggr per år. Ange i din anmälan om du är anhörig till: ett barn, en partner, ett syskon, en förälder eller närstående på annat sätt. Alla som är medlemmar i AnBo kan anmäla sig till kursen. Antalet kursdeltagare är begränsat till 8. Kursens 15 lektioner bygger på varandra och avbrott i närvaron påverkar lärandet. Därför är närvaro på samtliga kurstillfällen viktig!

 

Övrigt

Läs mer om Familjeband hos: DBT Sverige!