Kontakta AnBo, eller ännu bättre, besök Öppet Hus, för mer information om de kurser som bedrivs i vår regi. Under hösten 2021 kan det bli Familjeband igen utan restriktioner pga covid-19.

Familjeband är en kurs som syftar till lära anhöriga att på ett hjälpsamt sätt ta hand om egna känslomässiga reaktioner. Familjeband syftar till att bemöta sin närstående på ett effektivare sätt och att etablera nätverk med andra anhöriga.

Familjeband bygger på DBT-färdigheter och är utvecklat av fil.dr Perry Hoffman och professor Alan Fruzzetti. Perry Hoffman är ordförande vid National Education Alliance for Borderline Personality Disorder (NEA-BPD) i USA medan Alan Fruzzetti är verksam vid Harvard School of Medicine, USA.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) har i flertalet studier visat sig vara en effektiv
behandlingsmetod för att behandla problem som uppkommer vid emotionell dysreglering. Emotionell dysreglering leder vanligtvis till destruktiv problematik som t.ex. självskadebeteende, impulsivitet, relationsproblem och konflikter.

Kategorier: Medlemsinfo