Vill du vara med i höstens läsecirkel?
Vi träffas fyra torsdagar under hösten och diskuterar några spännande
böcker. Torsdagar kl. 18-20 på Gotlandsgatan 44.


14 september Mentalisering – se sig själv utifrån och andra inifrån
Förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor kallas
mentalisering. Det är ett ovärderligt verktyg i relationer och
konfliktsituationer. När vår förmåga brister eller vi möter personer som
saknar den, ställs vår förmåga till mentalisering på prov.
Vi läser Mentaliseringsboken av Per Wallroth


12 oktober Acceptans – välja att se verkligheten som den är
Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka
förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron
och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och
yttre verklighet, utan att fly eller döma den.
Vi läser Att leva ett liv, inte vinna ett krig av Anna Kåver


9 november Medveten närvaro – vara vaken i nuet
Genom att vi lägger märke till det som sker omkring oss kan vi styra vår
koncentration och uppmärksamhet så att vi når vi större självinsikt. Vi
har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi kan lära oss att
styra den – välja vem vi vill släppa upp på vår inre scen.
Vi läser Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro av Åsa
Nilsonne


14 december Bekräftelse – ett sätt att visa och få respekt
En stor utmaning i våra liv är att skapa och bevara goda relationer.
Genom att utveckla din medkänsla, både med andra och med dig själv, kan
du fatta kloka beslut. En relation som präglas av medkänsla och respekt
ger glädje och utrymme för utveckling.
Vi läser Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse av Anna Kåver och
Åsa Nilsonne.


Läsecirkeln vänder sig till medlemmar. Du kan såklart bli medlem om du
vill. Anmäl dig till anbo.forening@gmail.com senast 25 augusti. Betala
250 kronor till plusgiro: 142569-3. Vi räknar med att du kommer alla
fyra gångerna. Du får behålla en av böckerna.