Mindfulness är en traditionell meditationsteknik som har visat sig ha mycket goda resultat i olika psykoterapier. Det svenska begreppet ”medveten närvaro” fångar ganska väl vad det innebär. Läs mer här!

Kategorier: Medlemsinfo