Familjeband

Familjeband är en kurs som syftar till lära anhöriga att på ett hjälpsamt sätt ta hand om egna känslomässiga reaktioner. Familjeband syftar till att bemöta sin närstående på ett effektivare sätt och att etablera nätverk med andra anhöriga. Familjeband bygger på DBT-färdigheter och är utvecklat av fil.dr Perry Hoffman och Läs mer…